Zones del Sistema Tarifari

L'àmbit del sistema tarifari integrat arriba a un total de 253 municipis, dividits en 6 corones i diferents sectors tarifaris. Un sol títol permet utilitzar els mitjans de transport necessaris per desplaçar-se d'un punt a un altre.

Aquests Títols s'adquiriran d'acord amb el nombre de zones per on transiti el viatger, pagant fins a un màxim de 6 zones.

Corona de Zones + Municipis Integrats (Versió PDF )Gamma de Títols Integrats (Versió PDF )


Tarifari